Kiểm Tra Phí & Giá dự kiến

Dự tính chi phí và doanh thu theo giá sản phẩm khi người bán tham gia Freeship Xtra, Voucher Xtra

SỐ LIỆU NÀY DỰA TRÊN THÔNG TIN UPDATE TỪ NGÀY 03/07/2024

Bước 1. Chọn gói đăng ký Freeship Xtra hoặc Voucher Xtra hoặc Cả 2 (tiện ích này không bao gồm plus)
Bước 2. Nhập phí vận chuyển người mua trả (nếu có)
Bước 3. Nhập voucher của shop (nếu có)
Bước 4. Nhập giá sản phẩmsố lượng mua

Kiểm Tra Phí

Thông tin đơn hàng:
Gói dịch vụ đang sử dụng
Phí vận chuyển người mua trả
vnđ
Voucher của shop
vnđ
Danh sách sản phẩm
Giá sản phẩm
Số lượng
vnđ
Phí phải trả cho Shopee:

Riêng Shopee Mall thì cộng thêm Phí cố định tùy ngành hàng. (phí từ 1.21% đến 7.87%).

Phí thanh toán chi tiết
Phí thanh toán
5%

Phí cố định chi tiết
Phí cố định
4%
Nếu sử dụng Freeship Xtra/Plus, Voucher Xtra
0%

🔥Đặc biệt, trong suốt thời gian tham gia gói Voucher Xtra có trả phí, Người bán không thuộc Shopee Mall sẽ được miễn trừ phí cố định từ Shopee.Chi tiết


Gói Freeship Xtra chi tiết
Phí dịch vụ (+VAT)
8%
Nếu sử dụng cả Voucher Xtra
4.5%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Gói Voucher Xtra chi tiết
Phí dịch vụ (+VAT)
5%
Phí dịch vụ (+VAT) nếu sử dụng cả Freeship Xtra & Freeship Xtra Plus
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
50.000đ
vnđ
Phí Freeship Xtra tính trên sản phẩm và không giới hạn, không phải tổng đơn hàng
- Đối với Shop chỉ tham gia gói Freeship Xtra: 8%, giới hạn thu TỐI ĐA KHÔNG GIỚI HẠN (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop
- Đối với các Shop đang tham gia đồng thời gói Freeship Xtra và gói Voucher Xtra: Shop được hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi riêng cho gói Voucher Xtra4.5%, giới hạn thu 50.000đ cho mỗi sản phẩm của Shop.

Giá dự kiến

Thông tin giá:

Giá nhập vào

% tăng giá bán lẻ

% giảm giá hiển thị cho khách

Phí phải trả cho Shopee:

Riêng Shopee Mall thì cộng thêm Phí cố định tùy ngành hàng. (phí từ 1.21% đến 7.87%).

Phí thanh toán chi tiết
Phí thanh toán
5%

Phí cố định chi tiết
Phí cố định
4%
Nếu sử dụng Freeship Xtra/Plus, Voucher Xtra
0%

🔥Đặc biệt, trong suốt thời gian tham gia gói Voucher Xtra có trả phí, Người bán không thuộc Shopee Mall sẽ được miễn trừ phí cố định từ Shopee.Chi tiết


Gói Freeship Xtra chi tiết
Phí dịch vụ (+VAT)
8%
Nếu sử dụng cả Voucher Xtra
4.5%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Gói Voucher Xtra chi tiết
Phí dịch vụ (+VAT)
5%
Phí dịch vụ (+VAT) nếu sử dụng cả Freeship Xtra & Freeship Xtra Plus
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
50.000đ

Kết quả:

Giá nhập (1)
Giá bán lẻ (2)=(1)+(1)*100%
Giá niêm yết (3)=(2)+(2)*30%
Dự tính
Phí thanh toán(4)=(2)*5%
Freeship Xtra
Shop thường/yêu thích(5)=(4)+(2)*6%
Shop Mall(6)=(4)+(2)*4%
Voucher Xtra(7)=(4)+(2)*5%
Freeship + HoànXu
Shop thường/yêu thích(8)=(4)+((2)*(5%+4%))
Shop Mall(9)=(4)+((2)*(3%+2%))

So Sánh Giá Gói Freeship Xtra/Voucher Xtra

Thông tin giá:

Giá bán lẻ

Phí phải trả cho Shopee:

Riêng Shopee Mall thì cộng thêm Phí cố định tùy ngành hàng. (phí từ 1.21% đến 7.87%).

Phí thanh toán chi tiết
Phí thanh toán
5%

Phí cố định chi tiết
Phí cố định
4%
Nếu sử dụng Freeship Xtra/Plus, Voucher Xtra
0%

🔥Đặc biệt, trong suốt thời gian tham gia gói Voucher Xtra có trả phí, Người bán không thuộc Shopee Mall sẽ được miễn trừ phí cố định từ Shopee.Chi tiết


Gói Freeship Xtra chi tiết
Phí dịch vụ (+VAT)
8%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
KHÔNG GIỚI HẠN

Gói Voucher Xtra chi tiết
Phí dịch vụ (+VAT)
5%
Phí dịch vụ (+VAT) nếu sử dụng cả Freeship Xtra & Freeship Xtra Plus
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
50.000đ

Kết Quả

# Giá bán lẻ Mặc định Gói FS Xtra Gói Voucher Xtra
Phí dự tính Thu về dự tính Phí dự tính Thu về dự tính Phí dự tính Thu về dự tính
Phí Freeship Xtra tính trên sản phẩm và không giới hạn, không phải tổng đơn hàng
- Đối với Shop chỉ tham gia gói Freeship Xtra: 8%, giới hạn thu TỐI ĐA KHÔNG GIỚI HẠN (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop
- Đối với các Shop đang tham gia đồng thời gói Freeship Xtra và gói Voucher Xtra: Shop được hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi riêng cho gói Voucher Xtra4.5%, giới hạn thu 50.000đ cho mỗi sản phẩm của Shop.

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE#Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia