Kiểm Tra Phí & Giá dự kiến

Dự tính chi phí và lãi theo giá sản phẩm khi bán thường và tham gia Freeship Xtra, Hoàn Xu Xtra cho Shop thường hoặc Shop yêu thích

Tính toán gợi ý mức giá dựa trên các thông tin của người bán; Kết quả và công thức tính dựa trên chính sách của Shopee.
Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo - gợi ý - sử dụng so sánh, không phải là giá bắt buộc người bán hàng sử dụng.
SỐ LIỆU CÓ THỂ ĐÃ THAY ĐỔI, SẼ CẬP NHẬT TRONG VÀI NGÀY TỚI. Cập nhật: 17/01/2022

Kiểm Tra Phí

Thông tin đơn hàng:

Gói dịch vụ đang sử dụng

Phí vận chuyển người mua trả

vnđ

Voucher của shop

vnđ

Danh sách sản phẩm

Giá sản phẩm
Số lượng
vnđ

Phí phải trả cho Shopee:

Mặc định

Phí sàn
3,2%
Phí sàn nếu sử dụng FS Xtra
2,2%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường/yêu thích (+VAT)
6%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả HX Xtra
5%
Phí áp dụng shop Mall (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
4%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả FS Xtra
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ
vnđ
Phí xtra tính trên sản phẩm và không quá 20k/sản phẩm, không phải tổng đơn hàng
- Đối với Shop chỉ tham gia gói Freeship Xtra: 6%, giới hạn thu TỐI ĐA 20.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop
- Đối với các Shop đang tham gia đồng thời gói Freeship Xtra và gói Hoàn Xu Xtra: Shop được hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi riêng cho gói Freeship Xtra là 5%, giới hạn thu TỐI ĐA 20.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop.

Giá dự kiến

Thông tin giá:

Giá nhập vào

% tăng giá bán lẻ

% giảm giá hiển thị cho khách

Phí dịch vụ phải trả cho Shopee:

Cố định

Phí sàn
3,2%
Phí sàn nếu sử dụng FS Xtra
2,2%
Phí vận chuyển dự kiến*
0,1%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường/yêu thích (+VAT)
6%
Phí áp dụng shop Mall (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
4%
Phí áp dụng (+VAT) nếu sử dụng cả FS Xtra
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Phí vận chuyển dự kiến Là mức dự kiến, tính trên tổng giá trị đơn hàng, giá trị thực tế sẽ có sự chênh lệch với mức này theo từng đơn cụ thể.

Kết quả:

Giá nhập (1)
Giá bán lẻ (2)=(1)+(1)*100%
Giá niêm yết (3)=(2)+(2)*30%
Dự tính
Phí thanh toán(4)=(2)*2.3%
Freeship Xtra
Shop thường/yêu thích(5)=(4)+(2)*6%
Shop Mall(6)=(4)+(2)*4%
Hoàn Xu Xtra(7)=(4)+(2)*4%
Freeship + HoànXu
Shop thường/yêu thích(8)=(4)+((2)*(5%+4%))
Shop Mall(9)=(4)+((2)*(3%+2%))

So Sánh Giá Gói FS Xtra/HX Xtra

Thông tin giá:

Giá bán lẻ

Phí dịch vụ phải trả cho Shopee:

Mặc định

Phí sàn
3.2%
Phí sàn nếu sử dụng FS Xtra
2,2%
Phí vận chuyển dự kiến*
0,1%

Gói Freeship Xtra

Phí áp dụng shop thường/yêu thích (+VAT)
6%
Phí áp dụng shop Mall (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Gói Hoàn Xu Xtra

Phí áp dụng (+VAT)
4%
Phí tối đa/sản phẩm/đơn thành công
20.000vnđ

Phí vận chuyển dự kiến Là mức dự kiến, tính trên tổng giá trị đơn hàng, giá trị thực tế sẽ có sự chênh lệch với mức này theo từng đơn cụ thể.

Kết Quả

# Giá bán lẻ Mặc định Gói FS Xtra Gói HX Xtra
Phí dự tính Thu về dự tính Phí dự tính Thu về dự tính Phí dự tính Thu về dự tính
Phí xtra tính trên sản phẩm và không quá 20k/sản phẩm, không phải tổng đơn hàng
- Đối với Shop chỉ tham gia gói Freeship Xtra: 6%, giới hạn thu TỐI ĐA 20.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop
- Đối với các Shop đang tham gia đồng thời gói Freeship Xtra và gói Hoàn Xu Xtra: Shop được hưởng mức phí dịch vụ ưu đãi riêng cho gói Freeship Xtra là 5%, giới hạn thu TỐI ĐA 20.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) cho mỗi sản phẩm của Shop.

Khóa Học FreeShip Etra

>Khóa Học FreeShip Etra

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE#Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia